22 juni 2019

Hoe leef je als je alles overleefd hebt?

Ik kwam onderstaande ted-video tegen. Het gaat over hoe je na ziekte weer ‘de gewone wereld’ in moet. Ik vind het inspirerend en hoopvol wat ze vertelt.

Het is precies wat ze vertelt; hoe ga je verder als je geen doel meer hebt. Omdat je voorbij het  doel ‘beter worden’ gekropen bent en je opeens niet meer weet waar nu naar toe. Omdat de weg wel doorloopt, maar de bestemming achter je ligt. En beter worden misschien niet die ‘beter’ is waarop je had gehoopt. Omdat de ingang toen je begon niet de plek is waarop de uitgang uitkomt. Het is nieuw terrein. Ander terrein.

Ik kan je de video aanraden om te bekijken. Voor een snelle scan kun je ook het transcript lezen met haar tekst. 
De voor mij belangrijkste tekst is deze:

But once I stopped expecting myself to return to the person I'd been pre-diagnosis, once I learned to accept my body and its limitations, I actually did start to feel better. And in the end, I think that's the trick: to stop seeing our health as binary, between sick and healthy, well and unwell, whole and broken; to stop thinking that there's some beautiful, perfect state of wellness to strive for; and to quit living in a state of constant dissatisfaction until we reach it. 

Every single one of us will have our life interrupted, whether it's by the rip cord of a diagnosis or some other kind of heartbreak or trauma that brings us to the floor. We need to find ways to live in the in-between place, managing whatever body and mind we currently have. Sometimes, all it takes is the ingenuity of a handmade game of Scrabble or finding that stripped-down kind of meaning in the love of family and a night on the ballroom dance floor, or that radical, dangerous hope that I'm guessing will someday lead a teenage girl terrified of bugs to go camping. 

If you're able to do that, then you've taken the real hero's journey. You've achieved what it means to actually be well, which is to say: alive, in the messiest, richest, most whole sense. 

Ik deel het hier graag. Ik hoop dat ook jij je er voordeel mee kunt doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten